Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Newyddion


Cyngerdd Gŵyl Dewi

Cyngerdd Gŵyl Dewi y côr wedi ei aildrefnu i Nos Sul Mawrth 18ed yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Stryd Mostyn, Llandudno am 7.30pm. Gweler Digwyddiadau.


Cyngerdd yn Eglwys St Martin’s

Bydd y côr yn cynnal cyngerdd yn Eglwys St Martin’s, Eglwysbach, Nos Sadwrn Mawrth 24ain Dechreuir am 7.30pm a phris ticed yw £8 yw cael wrth y drws.