Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Aelodau'r Côr

Bâs 1

Glyn Jones
Eric Wynne
David F. Evans
Ifan Hughes
Geoff Templeton
David Hands
Edgar Jones
Emyr Hughes
Ifor C. Jones
Eddie Doherty
John N. Williams
Colin Bailey
Dewi Miles
Cedric Jones
Emyr W. Williams
Brian Morris
Gwynfor Griffiths
Paul Davies
Stephen Eley
John A. Jones

Bâs 2

Mark Walker
Rodney Merriefield
Tomi Owen
Lloyd Williams
Joseph Hayden
Norman Roberts
Arfon Williams
Tony Greenwood
David B. Roberts
John Hughes
Mel Powell

Tenor 1

Goronwy Jones
Stan Roberts
Llyr Griffiths
Peter Thomas
Emrys Jones
Dewi Jones
Elwyn Williams
Cledwyn Griffiths
Meredith Jones
David Roberts

Tenor 2

Alwyn Hughes
Tony Tobin
Hugh Roberts
Alwyn Edwards
Powys Thomas
Merfyn Jones
Bill Chapman
Glynne Edwards
John E. Hughes
Berw Hughes
Elfyn Jones
Gwyn Williams
Bernard Owen
Andy Fearon