Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

mererid mair

Cyfarwyddwr Cerdd

Pleser mawr yw cyhoeddi fôd Côr Meibion Maelgwn wedi penodi Steven John Evans BMus(Hons) MMus(Perf) fel ein cyfarwyddwr cerdd newydd.

Mae Steven yn byw yng Ngaernarfon. Bu yn cyfeilio i’r unawdwyr gwadd yn ein cyngherddau Gwyl Dewi yn 2019 a 2020.

Mae ganddo brofiad helaeth mewn cerddoriaeth corawl.  Bu yn cynorthwyo Hogia’r Ddwylan (2il yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2019), Cantorion Menai, Côr Prifysgol Bangor a Chôr Eifionydd.

Edrychwn ymlaen gyda brwdfrydedd am y dyfodol dan arweiniad Steven. Gobeithio fydd y côr mewn sefylfa i gyfarfod yn fuan.