Côr Meibion Maelgwn Members

Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Sian

Cyfarwyddwr Cerdd

Sian Bratch

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Sian Bratch; yn flaenorol mae ein Cyfeilydd a Dirprwy Arweinydd wedi derbyn rôl Cyfarwyddwr Cerdd.

Mae Sian wedi gweithio’n ffyddlon gyda’r Côr ers bron i ddeng mlynedd ar hugain fel Cyfeilydd y Côr. Roedd ymroddiad Sian i’r Côr yn ystod y cyfnod hwnnw yn golygu ei bod yn y sefyllfa ddelfrydol i ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr Cerdd, a gyda chefnogaeth a diolchgarwch llwyr y Côr, edrychwn ymlaen at weld Sian yn ein harwain i’r dyfodol.