Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

mererid mair

Cyfarwyddwr Cerdd

Mererid Mair B.Mus. (Anrh.) MA

Ganwyd Mererid yng Nghwmafan ond magwyd hi yng Nghaernarfon lle derbyniodd ei haddysg yn Ysgolion Gynradd y Gelli ac Syr Hugh Owen.
Astudiodd gerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor gan ennill gradd B.Mus (Anrh.). Tra yn fyfyrwraig bu’n aelod o Gôr Siambr y Brifysgol.

Yn dilyn ei chyfnod yn y Brifysgol dilynnodd gwrs Cenhadol Ieuenctid a Chymunedol i Gynllun Eglwsi Penmaenmawr ac yn ystod y cyfnod yma derbyniodd ei gradd M.A. mewn Astudiaeth Crefyddol a daeth yn gyfeilydd i Gôr Maelgwn.

Mae Mererid yn byw yng Nghaernarfon gydai theulu, ac yn Weithwraig Cymunedol yn Eglwys Noddfa, Caernarfon. Ar ddechrau 2016 ordeinwyd yn weinidog gan Goleg Undeb Annibynwyr Cymraeg.

Mae’n athrawes biano ers ugain mlynedd ac hefyd yn hyfforddi côr a phartion canu lleol. Mae yn gyeilyddes ac yn beirniadu mewn Eisteddfodau ac yn arwain Cymanfaeodd Canu.