Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Newyddion Diweddaraf

Cyngerdd yn Eglwys St Martin’s

Bydd y côr yn cynnal cyngerdd yn Eglwys St Martin’s, Eglwysbach, Nos Sadwrn Mawrth 24ain Dechreuir am 7.30pm a phris ticed yw £8 yw cael wrth y drws.

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.

 

Cytgan y Pererinion

Pilgrim's chorus ~ Tanhauser
Organ ~ Graham Eccles

Digwyddiadau

Cyngerdd Gwyl Dewi y Côr yn Eglwys St John’s, Llandudno Dydd Sadwrn, Mawrth 3ydd, 2018
Gyda John Ieuan Jones, Bariton Ennillydd Rhuban Glas 2017 yn yr Eisteddfod Genedlaethol a Erin Rossington, Soprano. Coleg Cerdd Brenhinol Y Gogledd.
Drysau’n agor am 6.45pm a’r cyngerdd i ddechrau am 7.30pm
Ticedi £10.00 gan aelodau’r côr

Dolenni Defnyddiol ...

Cyfarwyddwr Cerdd

I ddarganfod mwy am ein cyfarwyddwr cerdd Mererid Mair B.Mus. (Anrh.) MA
>>> mwy

Aelodau

I ddarganfod pwy 'di pwy ac am restr lawn o aelodau'r côr
>>> mwy

Digwyddiadau

Am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau a pherfformiadau'r côr
>>> mwy

CD’s + DVD’s

Yma y mae ein CDs a DVDs diweddaraf ni ar gael
>>> mwy