Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Newyddion Diweddaraf

Penwythnos Gymreig yng Ngwesty Tynedale

Yn flynyddol pob Ebrill mae y côr yn cymryd rhan mewn penwythnos Gymreig yng Ngwesty Tynedale, Llandudno ac bydd y côr eto yn diddanu gwesteion ar dri penwythnos yn ystod y mis. Mae yn gyfle gwych i ymwelwyr i Landudno o wahanol rannau o’r Deyrnas Unedig gael profiad o ganu Côr Meibion Cymraeg. Adloniant hwyliog dros ben.

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.

 

Digwyddiadau

Bydd y côr yn cynnal cyngerdd yn Nghapel Eglwys Unedig Penmachno am 7.30 Nos Wener Mawrth 8ed, i gefnogi Pwyllgor Penmachno yn eu apêl i godi arian at Eisteddfod Genedlaethol Conwy. Bydd Côr Penmachno a merched Saithawd yn cefnogi hefyd.


Dolenni Defnyddiol ...

Cyfarwyddwr Cerdd

I ddarganfod mwy am ein cyfarwyddwr cerdd Mererid Mair B.Mus. (Anrh.) MA
>>> mwy

Aelodau

I ddarganfod pwy 'di pwy ac am restr lawn o aelodau'r côr
>>> mwy

Digwyddiadau

Am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau a pherfformiadau'r côr
>>> mwy

CD’s + DVD’s

Yma y mae ein CDs a DVDs diweddaraf ni ar gael
>>> mwy