Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Newyddion Diweddaraf

Bydd 2020 yn flwyddyn arbennig i’r côr; byddwn yn dathlu ein Jubilee!

Bydd 2020 yn flwyddyn arbennig i’r côr; byddwn yn dathlu ein Jubilee! Mae’r planio i ddathlu’r flwyddyn wedi dechrau yn barod a gobeithiwn drefnu a llwyfanu gweithgareddau arbennig i ddathlu y flwyddyn. Bydd manylion y gwahanol weithgareddau yn cael eu cyhoeddi ar y wefan yma.

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.

 

Digwyddiadau

Cynhelir ein Cyngerdd Gŵyl Dewi eleni yn Eglwys St John’s, Llandudno, Nos Sadwrn, Mawrth 2ail.

Byddwn yn croesawy Steffan Lloyd Owen, Baritone a Celyn Llwyd Cartwright, Soprano, fel ein unawdwyr – dau ifanc gyda dyfodol disglair. Drysau yn agor am 6.45pm a’r ticedi yn £10 gan Geoff Templeton ar 07769262687 neu wrth y drws.

Dolenni Defnyddiol ...

Cyfarwyddwr Cerdd

I ddarganfod mwy am ein cyfarwyddwr cerdd Mererid Mair B.Mus. (Anrh.) MA
>>> mwy

Aelodau

I ddarganfod pwy 'di pwy ac am restr lawn o aelodau'r côr
>>> mwy

Digwyddiadau

Am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau a pherfformiadau'r côr
>>> mwy

CD’s + DVD’s

Yma y mae ein CDs a DVDs diweddaraf ni ar gael
>>> mwy