Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Newyddion Diweddaraf

Cronfa argyfwng Tŷ Cerdd Steven John Evans

Mae Côr Meibion Maelgwn yn falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn arian grant argyfwng Tŷ Cerdd: ailgychwyn.

Bwriadwn ddefnyddio’r arian tuag at gostau ystafell ymarfer hyd y gallwn ennill arian trwy gynnal cyngherddau ayyb.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Tŷ Cerdd am eu cymorth i gael yr arian, ac yn dangos ein gwerthfawrogiad am eu cymorth drwy osod eu logo ar ein gwefan.

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.

 

Digwyddiadau

Mae côr meibion Maelgwn yn dechrau llenwi dyddiadur 2021, gan gynnwys mordeithwyr Americanaidd a chanu mewn priodas a ohirwyd yn 2020.

Dolenni Defnyddiol ...

Cyfarwyddwr Cerdd

Pleser mawr yw cyhoeddi fôd Côr Meibion Maelgwn wedi penodi Steven John Evans BMus(Hons) MMus(Perf)
>>> mwy

Aelodau

I ddarganfod pwy 'di pwy ac am restr lawn o aelodau'r côr
>>> mwy

Digwyddiadau

Am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau a pherfformiadau'r côr
>>> mwy

CD’s + DVD’s

Yma y mae ein CDs a DVDs diweddaraf ni ar gael
>>> mwy