Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Newyddion Diweddaraf

Cyngerdd i Gapel Gorlawn

Cynhaliodd y côr gyngerdd i gapel gorlawn yn Tyn-y-Groes, Dyffryn Conwy, Nos Sul Tachwedd 19ain. Yr achlysur oedd codi arian i atgyweirio festri y capel ac fe gasglwyd £700.

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.

 

Cytgan y Pererinion

Pilgrim's chorus ~ Tanhauser
Organ ~ Graham Eccles

Digwyddiadau

06.12.17 – Canu carolau i breswylwyr nifer o gartrefi yr henoed yn Llanrwst.

07.12.17 - Canu carolau yng Nghartref Llys Elian, Hen Golwyn

14.12.17 – Canu carolau i Glwb yr Henoed, Canolfan Gymunedol, Cyffordd Llandudno.
Canu carolau yng Nghartref High Pastures, Deganwy.

14.12.17 – Cyngerdd ‘Dathlu y Nadolig’ Tŷ Gobaith, Dyffryn Conwy, yn Eglwys St John’s. Llandudno. 7pm

27.12.17 – Diddanu gwesteion Gwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno

Dolenni Defnyddiol ...

Cyfarwyddwr Cerdd

I ddarganfod mwy am ein cyfarwyddwr cerdd Mererid Mair B.Mus. (Anrh.) MA
>>> mwy

Aelodau

I ddarganfod pwy 'di pwy ac am restr lawn o aelodau'r côr
>>> mwy

Digwyddiadau

Am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau a pherfformiadau'r côr
>>> mwy

CD’s + DVD’s

Yma y mae ein CDs a DVDs diweddaraf ni ar gael
>>> mwy