Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Newyddion Diweddaraf

£200 i Ysgol Awel y Mynydd

Cyflwynodd y côr £200 i Ysgol Awel y Mynydd, Cyffordd Llandudno, at eu costau trafeilio ac aros yn Eisteddfod yr Urdd 2017 ym Mhen y Bont ar Ogwr. Mae’r côr á chysylltiad hir ar hen ysgol, Ysgol Maelgwn, lle cynhelir ymarferion y côr yn wythnosol ac mae’r côr yn falch o’r cyfle i ddangos eu gwerthfawrogiad i’r Ysgol a dymuno llwyddiant iddynt yn yr Eisteddfod.

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.

 

Cytgan y Pererinion

Pilgrim's chorus ~ Tanhauser
Organ ~ Graham Eccles

Digwyddiadau

Bydd y côr yn cynnal eu Cyngerdd Blynyddol yn Venue Cymru Nos Sul 23.7.17. Y gwesteion fydd y canwr a’r darlledwr adnabyddus Aled Jones, gyda Ysgol Gerdd Canwy.

Dolenni Defnyddiol ...

Cyfarwyddwr Cerdd

I ddarganfod mwy am ein cyfarwyddwr cerdd Mererid Mair B.Mus. (Anrh.) MA
>>> mwy

Aelodau

I ddarganfod pwy 'di pwy ac am restr lawn o aelodau'r côr
>>> mwy

Digwyddiadau

Am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau a pherfformiadau'r côr
>>> mwy

CD’s + DVD’s

Yma y mae ein CDs a DVDs diweddaraf ni ar gael
>>> mwy