Aelodau Côr Meibion Maelgwn.

Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Newyddion Diweddaraf

2022: blwyddyn brysur i Gôr Meibion Maelgwn

Ar ôl cwpl o flynyddoedd anodd iawn i’r holl aelodau, ffrindiau a chynulleidfaoedd, rydym yn falch iawn o allu dweud bod Côr Meibion Maelgwn wedi cael blwyddyn lwyddiannus iawn yn 2022.

Ar ôl i COVID-19 daro fe gollon ni sawl aelod ffyddlon a gwerthfawr i achosion COVID ac achosion eraill; buom heb Gyfarwyddwr Cerdd am gyfnod; ac, wrth gwrs, ni allem gyfarfod i ymarfer nac ymwneud â chyngherddau o flaen cynulleidfaoedd.

Am fwy o Newyddion cliciwch yma...

 

Digwyddiadau

Island Reach

Nos Sadwrn, 2ail Mawrth, 2024 am 7 o'r gloch: Ymunwch â ni yn Eglwys y Santes Fair, Conwy wrth i ni helpu i ddathlu cwblhau prosiect Island Reach.

Island Reach

Am fwy o Ddigwyddiadau cliciwch yma...

Dolenni Defnyddiol ...

Cyfarwyddwr Cerdd

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Sian Bratch; yn flaenorol mae ein Cyfeilydd a Dirprwy Arweinydd wedi derbyn rôl Cyfarwyddwr Cerdd.


>>> mwy am ein Cyfarwyddwr

Aelodau y cor, gyda castell conwy yn y cefndir

Aelodau

I ddarganfod pwy 'di pwy ac am restr lawn o aelodau'r côr
>>> mwy am ein Aelodau

Digwyddiadau

Am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau a pherfformiadau'r côr
>>> mwy o Ddigwyddiadau

CDs + DVDs

Yma y mae ein CDs a DVDs diweddaraf ni ar gael
>>> mwy o'n CDs a DVDs