Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Newyddion Diweddaraf

Dathlu Penblwydd Arbennig

Bu y côr yn dathlu penblwydd arbennig Mrs Olwen Davies, Fferm Marl, Cyffordd Llandudno yn 90 oed Nos Sadwrn Mai 5ed, 2018. Diddanodd y côr dros 200 o westeion gyda darnau o ddewisiad Mrs Davies a chafwyd noson
hwyliog a chynnes.

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.

 

Digwyddiadau

Dewch i fwynhau noson fantastic ar y 23.09.18!
Cyngerdd Blynyddol y Côr yn Venue Cymru, Llandudno – 7.30 nos Sul Medi 23, 2018, gyda’r Tenor enwog Wynne Evans a’r gantores ô Fôn, Elin Fflur.

Tocynnau £18 & £20 gan Venue Cymru neu Geoff Templeton ar 07769 262687.

Dolenni Defnyddiol ...

Cyfarwyddwr Cerdd

I ddarganfod mwy am ein cyfarwyddwr cerdd Mererid Mair B.Mus. (Anrh.) MA
>>> mwy

Aelodau

I ddarganfod pwy 'di pwy ac am restr lawn o aelodau'r côr
>>> mwy

Digwyddiadau

Am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau a pherfformiadau'r côr
>>> mwy

CD’s + DVD’s

Yma y mae ein CDs a DVDs diweddaraf ni ar gael
>>> mwy