Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Newyddion Diweddaraf

Cyngerdd Gŵyl Dewi

Cyngerdd Gŵyl Dewi y côr wedi ei aildrefnu i Nos Sul Mawrth 18ed yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Stryd Mostyn, Llandudno am 7.30pm. Gweler Digwyddiadau.

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.

 

Digwyddiadau

Ers rhai blynyddoedd mae y côr wedi cymryd rhan mewn pen-wythnos Gymreig yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno.

Bydd y gwesteion yn blasu bwydlen Gymreig ac yn cael profiad o ganu côr meibion Cymraeg a Nos Sadwrn, 7ed o Ebrill, bydd y côr yn dechrau pedair pen-wythnos o ddiddori’r gwesteion.

Mwynheir y noson yn fawr iawn ac hyfryd yw gweld cymaint o Gymru ymysg y gwesteion.

Dolenni Defnyddiol ...

Cyfarwyddwr Cerdd

I ddarganfod mwy am ein cyfarwyddwr cerdd Mererid Mair B.Mus. (Anrh.) MA
>>> mwy

Aelodau

I ddarganfod pwy 'di pwy ac am restr lawn o aelodau'r côr
>>> mwy

Digwyddiadau

Am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau a pherfformiadau'r côr
>>> mwy

CD’s + DVD’s

Yma y mae ein CDs a DVDs diweddaraf ni ar gael
>>> mwy