Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Newyddion Diweddaraf

Diddanu Americanwyr

Ers rhai blynyddoedd mae y côr wedi diddanu partion o dros ddau gant o Americanwyr oddiar longau criwisio yn ystod eu hymweliad â Gogledd Cymru ac eleni eto yn ystod Misoedd Mai a Mehefin bydd y côr yn canu i bartion yn Eglwysi St Mary’s, Conwy a St John’s, Llandudno.

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.

 

Digwyddiadau

Bydd 60 of bensiynwyr Ffrangeg yn ymweld â Llandudno fel rhan o’i cwrs dysgu Saesneg yn cael eu diddanu gan y côr yng Nghlwb Rygbi Llandudno Dydd Sadwrn Mai 11eg. Bydd bwffe yn dilyn y canu, gyda mae’n byr debyg mwy o flasu bywiog canu côrawl Cymraeg!


Dolenni Defnyddiol ...

Cyfarwyddwr Cerdd

I ddarganfod mwy am ein cyfarwyddwr cerdd Mererid Mair B.Mus. (Anrh.) MA
>>> mwy

Aelodau

I ddarganfod pwy 'di pwy ac am restr lawn o aelodau'r côr
>>> mwy

Digwyddiadau

Am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau a pherfformiadau'r côr
>>> mwy

CD’s + DVD’s

Yma y mae ein CDs a DVDs diweddaraf ni ar gael
>>> mwy