Côr Meibion Maelgwn

Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Digwyddiadau i ddod


Cyngerdd Rhyngwladol gyda Chôr Meibion Perth

Nos Sadwrn, 6fed Gorffenaf, 2024 am 8 o’r gloch

Mae Côr Meibion Perth o Orllewin Awstralia wedi bod yn perfformio ers dros 98 mlynedd ac ar hyn o bryd mae ganddo dros 60 o aelodau. Mae’r Côr yn perfformio ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau yn Perth a’r cyffiniau gyda thros ugain o gyngherddau ar gyfartaledd gan gynnwys nifer o ddigwyddiadau elusennol bron bob blwyddyn.

Ymgymerodd y Côr â’i daith dramor gyntaf o amgylch y DU yn 2018, gan berfformio pum cyngerdd yn Ne Cymru, gan gynnwys yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi ac yna’r Cotswolds. Yna perfformiodd y Côr yn Neuadd Albert fel rhan o Ŵyl Corau Meibion Cymry Llundain gydag 16 o gorau meibion eraill o bedwar ban byd. Eleni rydym yn teithio Caer a Gogledd Cymru gyda chyngherddau yng Nghaer, Llandudno, Llanfairfechan, Betws y Coed, Biwmares, a Chaernarfon.

Er nad yw’n Gôr Cymreig, mae’n canu yn y traddodiad Cymreig o harmoni pedair rhan gyda chyfeiliant piano ac yn cynnwys nifer o ganeuon Cymraeg yn ei repertoire amrywiol.

Logo Cor Meibion Perth

Cor Meibion Perth

Cyngerdd yn Eglwysbach

Cododd y Cyngerdd hwn £500 i'r Eglwys

Nos Sadwrn, 8fed Mehefin am 7o’g

Ymunwch â ni rwth i ni gynnal Cyngerdd er budd cronfa yr eglwys. Mae’r penwythnos hwn hefyd yn nodi Sul Cerddoriaeth Eglwysig, felly bydd ein Cyngerdd yn rhan o’r dathliad hwnnw. Yna bydd cynulleidfa Sant Martin yn parhau â’r thema gyda gwasanaeth o emynau a darlleniadau yng Gymraeg a Saesneg ar Dydd Sul, Mehefin 9fed am 2yp. Mae croeso i bawb!

  • poster-cyngerdd

Cyngerdd er budd y Prosiect Island Reach

Coddodd y Cyngerdd hwn £1,500 i’r Elusen

Nos Sadwrn, 2ail Mawrth, 2024 am 7 o'r gloch. Ymunwch â ni yn Eglwys y Santes Fair, Conwy wrth i ni helpu i ddathlu cwblhau prosiect Island Reach.

Ar ôl misoedd lawer o waith gan dîm ymroddedig o wirfoddolwyr, rydym yn eich gwahodd i ddathlu gyda ni genedigaeth llong newydd, a fydd yn gwasanaethu yn y byd Ffrangeg ei hiaith o amgylch arfordir dwyreiniol Madagascar. Mae Island Reach wedi’i drawsnewid yn llong feddygol i wasanaethu cymunedau heb eu cyrraedd o amgylch Tamatave , Madagascar. Bydd hi'n hwylio o Gei Conwy i Fadagascar cyn bo hir.

Cynhelir Cyngerdd Elusennol i godi arian ar gyfer y Prosiect yn Eglwys y Santes Fair, Conwy ar nos Wener, 2 Mawrth am 7pm, gyda phwysigion lleol a chynrychiolwyr o Lysgenhadaeth Madagascar yn bresennol. Mae mynediad am ddim, ond bydd rhoddion i gynorthwyo’r Elusen yn ei gwaith parhaus yn cael eu derbyn yn ddiolchgar. Yn cymryd rhan mewn dathliad cerddorol bydd Côr Meibion Maelgwn , aelodau o'r Prosiect a Bas-Bariton Rhyngwladol Anthony Stuart Lloyd.

Mae Anthony wedi perfformio ar gyfer; Opera Cenedlaethol Cymru, Toulouse Capitole Opera, The London Symphony Orchestra a La Fabrique Opera Grenoble i enwi ond ychydig. Mae ei ymddangosiadau yn y London West End yn cynnwys Jacob yn ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat ’, The Ghost of Christmas Present yn y London Palladium Production o ‘Scrooge’ a ‘Howard Keel: The Centennial Celebration’. Mae ymddangosiadau teledu Anthony yn cynnwys 'Walk The Line' Simon Cowell ar ITV a 'The Voice' ar BBC1.

Llun o Anthony Island Reach Boat
Island Reach Flyer

Cyngerdd er Hope Restored

Coddodd y Cyngerdd hwn £1,250 i’r Elusen

Gwener, 30 ain Mehefin: Côr Meibion Maelgwn yn canu gyda'r Harmony Singers mewn Cyngerdd Elusennol ar gyfer Hope Restored, yr Elusen o Llandudno sy'n helpu'r rhai llai ffodus a mwyaf bregus yn ein cymuned.

Cynhelir y Cyngerdd yn Eglwys Bresbyteraidd Bae Penrhyn , Ffordd Maes Gwyn, LL30 3PP gan ddechrau am 7pm nos Wener, Mehefin 30 ain . Nid oes tâl mynediad, ond bydd rhoddion gwirfoddol tuag at yr Elusen yn cael eu derbyn yn ddiolchgar.

Bydd coffi a chacennau ar gael yn ystod yr egwyl!

Friday 30th June 2023, Hope Restored


Cyngerdd er Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, 19eg Mai

Côr Meibion Maelgwn yn canu mewn cyngerdd i Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn y Neuadd Coffa Rydal Penrhos, Queen's Drive, Bae Colwyn LL29 7BH gyda 'Choirs for Good' ac y pianydd dawnus o Wcrain, Elina Shchohla, nos Wener, Mai 19eg am 7:30yp.

Tocynnau ar y drws, £6.

Poster Cyngerdd er Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, 19eg Mai

poster Elusen Ambiwlans Awyr Cymru

Hydref:

Bydd y Côr Pan-Ewropeaidd yn aros yng Nghonwy am rai dyddiau ac rydym yn edrych ymlaen at eu cyfarfod a hefyd i lwyfannu cyngerdd ar y cyd, mae’n debyg yng Nghonwy.

Mwy o ddyddiadau cyffrous i ddilyn!


Mae côr meibion Maelgwn yn dechrau llenwi dyddiadur 2023, gan gynnwys mordeithwyr Americanaidd ac yn edrych ymlaen at ail ddechrau ein cyngherddau rheolaidd yng Ngwesty Tynedale ac Eglwys Sant Ioan, Llandudno ymhlith eraill.

Digwyddiadau sydd wedi bod

Côr Capel Heinz, Mai 12fed, 2023

Sefydlwyd Côr Capel Heinz, Prifysgol Pittsburgh, ym 1938 pan roddwyd Capel Coffa Heinz i'r Brifysgol gan Henry John Heinz o Gwmni HJ Heinz.

Bydd y Côr ar daith ledled y DU ym mis Mai, 2023, dan arweiniad eu Harweinydd Dr. Susan Rice. Mae’r Côr yn arbenigo mewn perfformiadau a capella a byddant yn gorffen eu taith gyda chyngerdd ar y cyd, ynghyd â Chôr Meibion Maelgwn , yn Eglwys St. John, Llandudno, dydd Gwener, Mai 12fed, 2023 am 7:30yp. Tocynnau £8, wrth y drws

Mae eu repertoire yn cynnwys cerddoriaeth gan gyfansoddwyr cyfoes Prydeinig ac Americanaidd, yn ogystal â cherddoriaeth o draddodiadau ysbrydol, efengyl a blues Affricanaidd-Americanaidd.

poster of Blaze of glory!

1af Ebrill:

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi cael gwahoddiad i ddarparu lleisiau Côr Meibion yn operetta newydd Opera Cenedlaethol Cymru o'r enw 'Blaze of Glory' yn Venue Cymru .

poster of Blaze of glory!