Côr Meibion Maelgwn

Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Digwyddiadau i ddod

Cyngerdd er Hope Restored

Gwener, 30 ain Mehefin: Côr Meibion Maelgwn yn canu gyda'r Harmony Singers mewn Cyngerdd Elusennol ar gyfer Hope Restored, yr Elusen o Llandudno sy'n helpu'r rhai llai ffodus a mwyaf bregus yn ein cymuned.

Cynhelir y Cyngerdd yn Eglwys Bresbyteraidd Bae Penrhyn , Ffordd Maes Gwyn, LL30 3PP gan ddechrau am 7pm nos Wener, Mehefin 30 ain . Nid oes tâl mynediad, ond bydd rhoddion gwirfoddol tuag at yr Elusen yn cael eu derbyn yn ddiolchgar.

Bydd coffi a chacennau ar gael yn ystod yr egwyl!

Friday 30th June 2023, Hope Restored


Cyngerdd er Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, 19eg Mai

Côr Meibion Maelgwn yn canu mewn cyngerdd i Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn y Neuadd Coffa Rydal Penrhos, Queen's Drive, Bae Colwyn LL29 7BH gyda 'Choirs for Good' ac y pianydd dawnus o Wcrain, Elina Shchohla, nos Wener, Mai 19eg am 7:30yp.

Tocynnau ar y drws, £6.

Poster Cyngerdd er Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, 19eg Mai

poster Elusen Ambiwlans Awyr Cymru

Hydref:

Bydd y Côr Pan-Ewropeaidd yn aros yng Nghonwy am rai dyddiau ac rydym yn edrych ymlaen at eu cyfarfod a hefyd i lwyfannu cyngerdd ar y cyd, mae’n debyg yng Nghonwy.

Mwy o ddyddiadau cyffrous i ddilyn!


Mae côr meibion Maelgwn yn dechrau llenwi dyddiadur 2023, gan gynnwys mordeithwyr Americanaidd ac yn edrych ymlaen at ail ddechrau ein cyngherddau rheolaidd yng Ngwesty Tynedale ac Eglwys Sant Ioan, Llandudno ymhlith eraill.

Digwyddiadau sydd wedi bod

Côr Capel Heinz, Mai 12fed, 2023

Sefydlwyd Côr Capel Heinz, Prifysgol Pittsburgh, ym 1938 pan roddwyd Capel Coffa Heinz i'r Brifysgol gan Henry John Heinz o Gwmni HJ Heinz.

Bydd y Côr ar daith ledled y DU ym mis Mai, 2023, dan arweiniad eu Harweinydd Dr. Susan Rice. Mae’r Côr yn arbenigo mewn perfformiadau a capella a byddant yn gorffen eu taith gyda chyngerdd ar y cyd, ynghyd â Chôr Meibion Maelgwn , yn Eglwys St. John, Llandudno, dydd Gwener, Mai 12fed, 2023 am 7:30yp. Tocynnau £8, wrth y drws

Mae eu repertoire yn cynnwys cerddoriaeth gan gyfansoddwyr cyfoes Prydeinig ac Americanaidd, yn ogystal â cherddoriaeth o draddodiadau ysbrydol, efengyl a blues Affricanaidd-Americanaidd.

poster of Blaze of glory!

1af Ebrill:

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi cael gwahoddiad i ddarparu lleisiau Côr Meibion yn operetta newydd Opera Cenedlaethol Cymru o'r enw 'Blaze of Glory' yn Venue Cymru .

poster of Blaze of glory!