Côr Meibion Maelgwn

Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Ymrwymiadau

Ymrwymiadau 2024

Cliciwch ar y dyddiad i gael mwy o wybodaeth

DYDDIAD: 27.01.24
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Llandudno
AMSER: 6:30yp
MANYLION:
TICEDI:  
DYDDIAD: 03.02.24
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Llandudno
AMSER: 6:45yp
MANYLION:
TICEDI:  
DYDDIAD: 10.02.24
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Llandudno
AMSER: 8:45yp
MANYLION:
TICEDI:  
DYDDIAD: 24.02.24
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Llandudno
AMSER: 6:30yp
MANYLION:
TICEDI:  
DYDDIAD: 02/03/2024
DIGWYDDIAD: Cyngerdd elusennol cyhoeddus i ddathlu cwblhau llong Island Reach
LLEOLIAD: Eglwys y Santes Fair, Conwy
AMSER: 7yp
MANYLION: Mae'r elusen Gristnogol 'Youth With A Mission' yn dathlu cwblhau eu prosiect Island Reach. Cyn bo hir bydd y llong yn gwneud y daith o Gonwy i Fadagascar lle bydd yn darparu gwasanaethau ymgynghorol, ysbyty a deintyddiaeth i boblogaeth yr ynys. Dewch i ymuno yn y dathlu gyda Chôr Meibion Maelgwn , yr unawdydd Anthony Stuart Lloyd, tenor, a phwysigion lleol a Madagagasaidd wrth i ni ddymuno siwrne saff i'r Island Reach
TICEDI: Mae mynediad am ddim, ond cymerir casgliad ymadael er budd yr Elusen.
DYDDIAD: 06.04.24
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale
AMSER: 8:45 yp
MANYLION:
TICEDI:  
DYDDIAD: 13.04.24
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale
AMSER: 8:45yp
MANYLION:
TICEDI:  
DYDDIAD: 20.04.24
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale
AMSER: 8:45yp
MANYLION:
TICEDI:  
DYDDIAD: 27.04.24
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale
AMSER: 8:45yp
MANYLION:
TICEDI:  
DYDDIAD: 13/06/24
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Cyhoeddus
LLEOLIAD: Eglwys St John, Llandudnoo
AMSER: 8:15yp
MANYLION:
TICEDI: £8 wrth y drws
DYDDIAD: 06.07.24
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Cyhoeddus
LLEOLIAD: Eglwys St John, Llandudno
AMSER: I gael ei gadarnhau
MANYLION: Cyngerdd rhyngwladol ar y cyd gyda Chôr Meibion Perth yn ymweld o Awstralia
TICEDI: I gael ei gadarnhau
DYDDIAD: 12/09/24
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Cyhoeddus
LLEOLIAD: Eglwys St John, Llandudno
AMSER: 8:15yp
MANYLION:  
TICEDI: £8 wrth y drws
DYDDIAD: 03.10.24
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Cyhoeddus
LLEOLIAD: Eglwys St John, Llandudno
AMSER: 8:15yp
MANYLION:
TICEDI: £8 wrth y drws