Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Ffotograffau

image

Côr yn canu yn Sgwâr Piran yn ystod Taith Slovenia, Mehefin 2011

image

Cyngerdd yn Cerknica, Slovenia Mehefin 2011

image

Cymdeithasu yn dilyn cyngerdd Cerknica

image

Cymdeithasu yn dilyn cyngerdd Cerknica

image

Rhan o orymdaith La Fete des Brodeuses – Gŵyl Brodwaith (hy gwisgoedd wedi eu gwneud â llaw) yn Pont l’Abbe / Pont-an-Abad, Llydaw – Gorffennaf 2012

image

Rhan o orymdaith La Fete Brodeuses

image

Rhan o orymdaith La Fete Brodeuses

image

Y côr yn cymryd rhan yn orydmdaith La Fete Brodeuses

image

Rhai o grwpiau yn cymryd rhan yn yr Ŵyl

image

Rhai o grwpiau yn cymryd rhan yn yr Ŵyl

image

Côr yn canu yn yr Ŵyl

image

Gyda Dirprwyaid yn y Gynhadledd o’r Iseldiroedd

image

Gyda Dirprwyaid yn y Gynhadledd o’r Iseldiroedd

Hawl i Fyw

Brian Morris, Cadeirydd y Côr yn cyflwyno siec am £500 i Irfon Williams, gyda ei fam Eirlys a Trystan Lewis, Cyfarwyddwr Cerdd y Côr.

Aelodau o’r côr, gydai gwragedd a ffrindiau, a gerddodd o gwmpas Llyn Crafnant ar 25.6.15 a chodi £1600 i Ambiwlans Awyr Cymru.

Canu yn Seremoni Agoriadol Pencampwriaethau Rhedeg

Canu yn Seremoni Agoriadol Pencampwriaethau Rhedeg
Y Byd yn Venue Cymru, Llandudno 18.9.15
(Llun: Dan Struthers Photography)

Canu yn Seremoni Agoriadol Pencampwriaethau Rhedeg

Canu yn Seremoni Agoriadol Pencampwriaethau Rhedeg
Y Byd yn Venue Cymru, Llandudno 18.9.15
(Llun: Dan Struthers Photography)

Canu yn Seremoni Agoriadol Pencampwriaethau Rhedeg

Côr yn canu yn Alte Schloss, Shillerplatz, Stuttgart, yn ystod Taith y Côr Awst 2015

Canu yn Seremoni Agoriadol Pencampwriaethau Rhedeg

Côr yn canu yn Alte Schloss, Shillerplatz, Stuttgart, yn ystod Taith y Côr Awst 2015

Canu yn Seremoni Agoriadol Pencampwriaethau Rhedeg

Arfon Williams, Cadeirydd, yn cyflwyno Glynne Edwards gyda Cwpan Presenoldeb Uchaf yng ngweithgareddau cerddorol y côr 2015/2016

Canu yn Seremoni Agoriadol Pencampwriaethau Rhedeg

Arfon Williams, Cadeirydd y côr yn croesawu dau aelod newydd – Eric Wynne ac Andy Fearon

Canu yn Seremoni Agoriadol Pencampwriaethau Rhedeg

Ifan Hughes, Is-Gadeirydd y côr a Gwyn Williams, Ysgrifennydd, yn cyflwyno siec i Chris Davies, Ymddiriedolwr Hosbis Dewi Sant, Llandudno.