Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Cyfeilyddion

Sian Bratch, BASian Bratch, BA

Graddiodd Sian o Brifysgol Cymru, Bangor ac ar hyn o bryd mae'n athrawes ysgol gynradd yn Llandudno. Mae Sian wedi bod yn cyfeilio i'r côr ers 1995.


Caryl Roberts B. Mus.Caryl Roberts B. Mus.

Gradddiodd Caryl o Brifysgol Caerdydd ac mae’n athrawes gerdd gyda Gwasanaeth Gerdd William Mathias, Caernarfon. Ymunodd Caryl â’r côr yn 2016.