Côr Meibion Maelgwn Members

Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Cyfeilydd

Caryl Roberts B. Mus.

Caryl Roberts B. Mus.

Gradddiodd Caryl o Brifysgol Caerdydd ac mae’n athrawes gerdd gyda Gwasanaeth Gerdd William Mathias, Caernarfon. Ymunodd Caryl â’r côr yn 2016.