Côr Meibion Maelgwn Members

Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Ymarferion

Ysgol Awel y MynyddMae’r Côr yn cyfarfod bob wythnos ar nos Lun rhwng 7.30 a 9 o’r gloch yn Ysgol Awel-y-Mynydd LL31 9RZ.

Mae gennym bolisi drws agored ac mae croeso i bawb ymuno â ni. Ond i osgoi cael eich siomi, holwch yr Ysgrifennydd yn gyntaf, oherwydd weithiau nid oes ymarferion oherwydd cyngherddau.