y cor

Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Ymuno A Ni

y corDyna fo, wedi pori drwy ein gwefan a gweld drostach eich hun, profiad mor foddhaol a bythgofiadwy yw canu gyda Chôr Maelgwn, beth am ymuno a ni?

Mae yn broses ddigon syml a di-boen! Fel y cam cyntaf, dewch i un on hymarferion i wrando ond yn well fyth eistedd gyda’r côr. Os yw yn apelio, gallwch ymuno ar sail reoliadd ac yn dilyn prawf llais (preifat) gyda’r Cyfarwyddwr Cerdd, dod yn aelod llawn o’r côr.

Yn ogystal a’r canu, mae y côr yn mwynhau ochor gymdeithasol, sydd yn cynnwys gwragedd a phartneriaid.

Does dim ffi ymuno ond ffi blynyddol o £30.

Cliciwch yma i gysylltu â ni.

Does dim angen o gwbl trefnu i fod gyda ni; yn symyl iawn jest trowch i fyny a derbyn croeso cynnes iawn.