Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Llywyddion

J Norton EvansLlywydd

J. Norton Evans

Brodor o Gei Newydd, Ceredigion ydi Norton, a ymunodd â'r National Provincial Bank yn 1942. Yn dilyn cyfnod yn gwasanaethu gyda'r Llynges Brydeinig, parhaodd â'i yrfa mewn bancio. Ar ôl nifer o swyddi uwch ym maes bancio, ymddeolodd yn 1985 fel Cyfarwyddwr Westminster Bank, yn gyfrifol am ardal cyffiniau Llundain. Mae Norton ei hun yn canu gyda'r côr ac mae bod yn Llywydd y côr yn rhoi pleser mawr iddo, swyddogaeth y mae'n ei hystyried, ac yn wir sydd yn anrhydedd mawr.


Laura WilliamsIs-lywydd

Laura Williams

Mae cefndir Laura yn Ymgynghoriaeth Gwyliau a gyda’i gŵr Lloyd, sydd yn aelod o’r côr, mae wedi trefnu llawer o deithiau cyngerdd llwyddianus i’r côr. Mae y teithiau yma yn cynnwys Israel, Canada, Unol Daleithiau’r America, Slovenia a Llydaw.


Laura WilliamsIs-lywydd

John N. Williams

Brodor o Drelogan, Sir Fflint, yw John a bu yn ddisgybyl yn Ysgol Ramadeg Treffynnon. Derbyniodd radd B.Sc. (Cemeg) o Brifysgol Abertawe, a bu yn athro yn y Wyddgrug a chyn ymddeol yn Ysgol John Bright, Llandudno. Mae John yn briod â Maureen, ei hun yn gyn athrawes ac mae ganddynt ddwy ferch.
Ymunodd John â Chôr Maelgwn yn 1974 ac ers 1980 mae wedi bod yn Drysorydd y côr.


Trystan LewisIs-lywydd

Trystan Lewis

Mae Trystan yn raddedig o Brifysgolion Cymru Aberystwyth a Lerpwl.
Ymunodd â’r côr pan yn 16eg oed ac ymgymerodd a swyddogaeth Cyfarwyddwr Cerdd y Côr yn 2001; swydd a ddaliodd hyd ei ymddiswyddiad yn 2016. Yn ystod ei gyfnod fel Cyfarwyddwr ennilliodd y côr ddwywaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru ac yn derfynolwyr yng Nghystadleuaeth Côrau y BBC.
Mae yn briod â Llinos ac mae ganddynt dri o blant