Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Ymrwymiadau 2020

Cliciwch ar y dyddiad i gael mwy o wybodaeth

DYDDIAD: 28.02.2020
DIGWYDDIAD: Dathliad Hanner Canmlwyddiant
LLEOLIAD: Eglwys St John's, Llandudno
AMSER: 7.30yh
MANYLION: Cyngerdd Gŵyl Dewi, Drysau’n Agor - 6.45yh
TICEDI: £10.00
TOCYNNAU AR GAEL ODDI WRTH: Aelodau’r Côr, ar y drws & Geoff Templeton Tel 07769262687