Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Ymrwymiadau 2019

Cliciwch ar y dyddiad i gael mwy o wybodaeth

DYDDIAD: 10.01.19
DIGWYDDIAD: Angladd
LLEOLIAD: Nghadeirlen Llanelwy
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 02.03.19
DIGWYDDIAD: Cynger Gwyl Dewi y Côr
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER: Drysau yn agored am 6.45pm
MANYLION: Unawdwyr Steffan Lloyd Owen, Bariton a Celyn Llwyd Cartwright, Soprano
TICEDI: £10 gan Geoff Templeton 07769262687 neu wrth y drws
DYDDIAD: 08.03.19
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Pwyllgor Apel Penmachno at Eisteddfod Conwy a’r Cylch.
LLEOLIAD: Capel Eglwys Unedig Penmachno
AMSER: 7.30yh
MANYLION: Cyngerdd gyda Chôr Penmachno a Parti Saithawd
TICEDI: Oedolion £6 | Plant £2
DYDDIAD: 07.04.19
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
AMSER: 8.30 yh
MANYLION: ‘Blas ar ganu Cymreig’ gan Gôr Meibion fel rhan o Benwythnos Gymreig yn y Gwesty
TICEDI:  
DYDDIAD: 14.04.19
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
AMSER: 8.30 yh
MANYLION: ‘Blas ar ganu Cymreig’ gan Gôr Meibion fel rhan o Benwythnos Gymreig yn y Gwesty
TICEDI:  
DYDDIAD: 28.04.19
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
AMSER: 8.30 yh
MANYLION: ‘Blas ar ganu Cymreig’ gan Gôr Meibion fel rhan o Benwythnos Gymreig yn y Gwesty
TICEDI:  
DYDDIAD: 04.05.19
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Eglwys Santes Fair, Conwy
AMSER: 11.30 yb
MANYLION: Canu i barti o 160 Americanwyr oddiar llong criwsio yn ymweld â Gogledd Cymru
TICEDI:  
DYDDIAD: 09.05.19
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Cyhoeddus
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER: 8pm Drysau agored am 7.15pm
MANYLION: Cyngerdd fel rhan o Dymor Côrau Meibion Cymraeg
TICEDI: £7 wrth y drws
DYDDIAD: 11.05.19
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Clwb Rygbi Llandudno
AMSER: 7.30pm
MANYLION: Parti o 60 o Ffrancwyr yn ymweld â Llandudno fel rhan o’i cwrs dysgu Saesneg ac yn cael blas ar ganu Côr Meibion Cymraeg yn dilyn gyda bwffe ac yn byr debyg mwy o flas ar ganu Cymraeg!
TICEDI:  
DYDDIAD: 20.05.19
DIGWYDDIAD: Ras ‘Dragon’s Back’. Rhedeg 200 milltir dros 5 diwrnod o Gastell Conwy i Gastell Carreg Cennen yng Nghaerfyrddin.
LLEOLIAD: Castell Conwy
AMSER: 6 o’r gloch y bore!
MANYLION: Canu yn Seremoni Cychwyn y Ras tu mewn i’r Castell
TICEDI:  

 

DYDDIAD: 30.05.19
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Cyhoeddus
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER: 8pm - drysau yn agored am 7.15pm
MANYLION: Cyngerdd fel rhan o Dymor Côrau Meibion Cymraeg
TICEDI: £7 wrth y drws

 

DYDDIAD: 01.06.19
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Preifat
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER: 2pm
MANYLION: Canu i barti o 250 o Americanwyr oddi ar long criwiso yn ynweld â Gogledd Cymru
TICEDI:  
DYDDIAD: 11.06.19
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Preifat
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER: 11.30am
MANYLION: Canu i barti o 250 o Americanwyr oddi ar long criwiso yn ymweld â Gogledd Cymru
TICEDI:  
DYDDIAD: 18.07.19
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Cyhoeddus
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER: 8pm – drysau yn agor am 7.15pm
MANYLION: Cyngerdd fel rhan o Dymor Côrau Meibion Cymraeg
TICEDI: £7 wrth y drws
DYDDIAD: 03.08.19 - 09.08.19
DIGWYDDIAD: Eisteddfod Genedlaethol Conwy
LLEOLIAD: Conwy
AMSER:  
MANYLION:

 

TICEDI:  
DYDDIAD: 17.08.19
DIGWYDDIAD: Ymrwymiad Preifat
LLEOLIAD: Fferm Hafod, Betws-y-Coed
AMSER: 12pm
MANYLION: Diddanu gwesteion yn ystod y briodas
TICEDI:  
DYDDIAD: 05.09.19
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 22.09.19
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St Mary, Betws-y-Coed
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 03.10.19
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 24.10.19
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Elusennol
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI: