Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Cyhoeddiadau 2018

Cliciwch ar y dyddiad i gael mwy o wybodaeth

DYDDIAD: 24.02.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St Martin, Eglwysbach
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 18.03.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Blynyddol Gŵyl St Dewi
LLEOLIAD: Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 07.04.18
DIGWYDDIAD: Canu
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
AMSER:  
MANYLION: Ers rhai blynyddoedd mae y côr wedi cymryd rhan mewn pen-wythnos Gymreig yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno.
Bydd y gwesteion yn blasu bwydlen Gymreig ac yn cael profiad o ganu côr meibion Cymraeg a Nos Sadwrn, 7ed o Ebrill, bydd y côr yn dechrau pedair pen-wythnos o ddiddori’r gwesteion. Mwynheir y noson yn fawr iawn ac hyfryd yw gweld cymaint o Gymru ymysg y gwesteion.
TICEDI:  
DYDDIAD: 15.04.18
DIGWYDDIAD: Canu
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
AMSER:  
MANYLION: Ers rhai blynyddoedd mae y côr wedi cymryd rhan mewn pen-wythnos Gymreig yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno.
Bydd y gwesteion yn blasu bwydlen Gymreig ac yn cael profiad o ganu côr meibion Cymraeg a Nos Sadwrn, 7ed o Ebrill, bydd y côr yn dechrau pedair pen-wythnos o ddiddori’r gwesteion. Mwynheir y noson yn fawr iawn ac hyfryd yw gweld cymaint o Gymru ymysg y gwesteion.
TICEDI:  
DYDDIAD: 21.04.18
DIGWYDDIAD: Canu
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
AMSER:  
MANYLION: Ers rhai blynyddoedd mae y côr wedi cymryd rhan mewn pen-wythnos Gymreig yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno.
Bydd y gwesteion yn blasu bwydlen Gymreig ac yn cael profiad o ganu côr meibion Cymraeg a Nos Sadwrn, 7ed o Ebrill, bydd y côr yn dechrau pedair pen-wythnos o ddiddori’r gwesteion. Mwynheir y noson yn fawr iawn ac hyfryd yw gweld cymaint o Gymru ymysg y gwesteion.
TICEDI:  
DYDDIAD: 29.04.18
DIGWYDDIAD: Canu
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
AMSER:  
MANYLION: Ers rhai blynyddoedd mae y côr wedi cymryd rhan mewn pen-wythnos Gymreig yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno.
Bydd y gwesteion yn blasu bwydlen Gymreig ac yn cael profiad o ganu côr meibion Cymraeg a Nos Sadwrn, 7ed o Ebrill, bydd y côr yn dechrau pedair pen-wythnos o ddiddori’r gwesteion. Mwynheir y noson yn fawr iawn ac hyfryd yw gweld cymaint o Gymru ymysg y gwesteion.
TICEDI:  
DYDDIAD: 05.05.18
DIGWYDDIAD: Canu mewn dathliad penblwydd arbennig
LLEOLIAD: Deganwy, Conwy
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 17.05.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 29.05.18
DIGWYDDIAD: Canu i barti o Americanwyr
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 07.06.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd arbennig i gefnogi ‘Cora’s Climb’
LLEOLIAD: Eglwys St Martin, Eglwysbach
AMSER:  
MANYLION: Cyngerdd arbennig i gefnogi ‘Cora’s Climb’ – ymgyrch i godi arian i anfon merch bach dwy oed i gael llaw-driniaeth yn America.
TICEDI:  
DYDDIAD: 28.06.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 19.07.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 21.07.18
DIGWYDDIAD: Canu mewn priodas
LLEOLIAD: Eglwys Caerhun, Dyffryn Conwy
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 20.08.18
DIGWYDDIAD: Canu yn seremoni agoriadol Cyngres Rhyngwladol Gwyddbwll 2018
LLEOLIAD: Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 06.09.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 23.09.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Blynyddol y Côr
LLEOLIAD: Venue Cymru, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 04.10.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 26.10.18
DIGWYDDIAD: Canu yn Seremoni Agoriadol Pencampwriaeth Pysgota Glannau Môroedd y Bŷd
LLEOLIAD: Conwy
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI: