Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Cyhoeddiadau 2018

Cliciwch ar y dyddiad i gael mwy o wybodaeth

DYDDIAD: 24.02.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St Martin, Eglwysbach
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 18.03.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Blynyddol Gŵyl St Dewi
LLEOLIAD: Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 07.04.18
DIGWYDDIAD: Canu
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
AMSER:  
MANYLION: Ers rhai blynyddoedd mae y côr wedi cymryd rhan mewn pen-wythnos Gymreig yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno.
Bydd y gwesteion yn blasu bwydlen Gymreig ac yn cael profiad o ganu côr meibion Cymraeg a Nos Sadwrn, 7ed o Ebrill, bydd y côr yn dechrau pedair pen-wythnos o ddiddori’r gwesteion. Mwynheir y noson yn fawr iawn ac hyfryd yw gweld cymaint o Gymru ymysg y gwesteion.
TICEDI:  
DYDDIAD: 15.04.18
DIGWYDDIAD: Canu
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
AMSER:  
MANYLION: Ers rhai blynyddoedd mae y côr wedi cymryd rhan mewn pen-wythnos Gymreig yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno.
Bydd y gwesteion yn blasu bwydlen Gymreig ac yn cael profiad o ganu côr meibion Cymraeg a Nos Sadwrn, 7ed o Ebrill, bydd y côr yn dechrau pedair pen-wythnos o ddiddori’r gwesteion. Mwynheir y noson yn fawr iawn ac hyfryd yw gweld cymaint o Gymru ymysg y gwesteion.
TICEDI:  
DYDDIAD: 21.04.18
DIGWYDDIAD: Canu
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
AMSER:  
MANYLION: Ers rhai blynyddoedd mae y côr wedi cymryd rhan mewn pen-wythnos Gymreig yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno.
Bydd y gwesteion yn blasu bwydlen Gymreig ac yn cael profiad o ganu côr meibion Cymraeg a Nos Sadwrn, 7ed o Ebrill, bydd y côr yn dechrau pedair pen-wythnos o ddiddori’r gwesteion. Mwynheir y noson yn fawr iawn ac hyfryd yw gweld cymaint o Gymru ymysg y gwesteion.
TICEDI:  
DYDDIAD: 29.04.18
DIGWYDDIAD: Canu
LLEOLIAD: Gwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
AMSER:  
MANYLION: Ers rhai blynyddoedd mae y côr wedi cymryd rhan mewn pen-wythnos Gymreig yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno.
Bydd y gwesteion yn blasu bwydlen Gymreig ac yn cael profiad o ganu côr meibion Cymraeg a Nos Sadwrn, 7ed o Ebrill, bydd y côr yn dechrau pedair pen-wythnos o ddiddori’r gwesteion. Mwynheir y noson yn fawr iawn ac hyfryd yw gweld cymaint o Gymru ymysg y gwesteion.
TICEDI:  
DYDDIAD: 05.05.18
DIGWYDDIAD: Canu mewn dathliad penblwydd arbennig
LLEOLIAD: Deganwy, Conwy
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 17.05.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 18.05.18
DIGWYDDIAD: Canu yn Seremoni Gwobrau Busnes Conwy
LLEOLIAD: Venue Cymru
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  

 

DYDDIAD: 29.05.18
DIGWYDDIAD: Canu i barti o Americanwyr
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 07.06.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd arbennig i gefnogi ‘Cora’s Climb’
LLEOLIAD: Eglwys St Martin, Eglwysbach
AMSER:  
MANYLION: Cyngerdd arbennig i gefnogi ‘Cora’s Climb’ – ymgyrch i godi arian i anfon merch bach dwy oed i gael llaw-driniaeth yn America.
TICEDI:  
DYDDIAD: 22.06.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Apêl Cylch Deganwy Eisteddfod Genedlaethiol 2019
LLEOLIAD: Eglwys yr Holl Seintiau, Deganwy
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  

 

DYDDIAD: 28.06.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 08.07.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys Santes Fair, Betws-y-Coed
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  

 

DYDDIAD: 15.07.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd yn Eglwys y Drindod
LLEOLIAD: Stryd Mostyn, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  

 

DYDDIAD: 19.07.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 21.07.18
DIGWYDDIAD: Canu mewn priodas
LLEOLIAD: Eglwys Caerhun, Dyffryn Conwy
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 20.08.18
DIGWYDDIAD: Canu yn seremoni agoriadol Cyngres Rhyngwladol Gwyddbwll 2018
LLEOLIAD: Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 06.09.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 07.09.18
DIGWYDDIAD: Canu mewn priodas
LLEOLIAD: Caerhun, Dyffryn Conwy
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  

 

DYDDIAD: 23.09.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Blynyddol y Côr
LLEOLIAD: Venue Cymru, Llandudno
AMSER: 7:30 nos
MANYLION: Dewch i fwynhau noson fantastic! Gyda’r Tenor enwog Wynne Evans a’r
gantores ô Fôn, Elin Fflur.
TICEDI: £18 & £20 gan Venue Cymru neu Geoff Templeton ar 07769 262687.

 

elin fflur
DYDDIAD: 04.10.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd
LLEOLIAD: Eglwys St John’s, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 14.10.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd Apêl Ardal Caerhun a Henryd
LLEOLIAD: Capel Ty’n-y-Groes, Dyffryn Conwy
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  

 

DYDDIAD: 26.10.18
DIGWYDDIAD: Canu yn Seremoni Agoriadol Pencampwriaeth Pysgota Glannau Môroedd y Bŷd
LLEOLIAD: Conwy
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  
DYDDIAD: 27.10.18
DIGWYDDIAD: Canu yng Ngwledd Fwyd Conwy
LLEOLIAD: Conwy
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  

 

DYDDIAD: 08.11.18
DIGWYDDIAD: Diddanu ‘Blind Veterans UK’
LLEOLIAD: Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  

 

DYDDIAD: 17.11.18
DIGWYDDIAD: Cyngerdd gyda Côr Colwyn
LLEOLIAD: Eglwys y Drindod, Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI:  

 

DYDDIAD: 13.12.18
DIGWYDDIAD: 13.12.18 – Cyngerdd ‘Dathliad o’r Nadolig’, Tŷ Gobaith a Hosbis St David’s, Llandudno
LLEOLIAD: Llandudno
AMSER:  
MANYLION:  
TICEDI: