Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Cyhoeddiadau 2018


24.02.18 – Cyngerdd yn Eglwys St Martin, Eglwysbach
03.03.18 – Cyngerdd Blynyddol Gŵyl St Dewi, Eglwys St John’s, Llandudno
07.04.18 – Canu yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
15.04.18 – Canu yng Ngwesty Tynedale, Llandudno
21.04.18 – Canu yng Ngwesty Tynedale, Llandudno
29.04.18 – Canu yng Ngwesty Tynedale, Llandudno
05.05.18 – Canu mewn dathliad penblwydd arbennig yn Deganwy, Conwy.
17.05.18 – Cyngerdd yn Eglwys St John’s, Llandudno
29.05.18 – Canu i barti o Americanwyr yn Eglwys St John’s, Llandudno
07.06.18 – Cyngerdd arbennig i gefnogi ‘Cora’s Climb’ – ymgyrch i godi arian i anfon merch bach dwy oed i gael llaw-driniaeth yn America. Cyngerdd yn Eglwys Glan Conwy.
28.06.18 – Cyngerdd yn Eglwys St John’s, Llandudno
19.07.18 – Cyngerdd yn Eglwys St John’s, Llandudno
21.07.18 – Canu mewn priodas yn Eglwys Caerhun, Dyffryn Conwy.
20.08.18 – Canu yn seremoni agoriadol Cyngres Rhyngwladol Gwyddbwll 2018 yn Llandudno
06.09.18 – Cyngerdd yn Eglwys St John’s, Llandudno
23.09.18 – Cyngerdd Blynyddol y Côr yn Venue Cymru, Llandudno.
04.10.18 – Cyngerdd yn Eglwys St John’s, Llandudno
26.10.18 – Canu yn Seremoni Agoriadol Pencampwriaeth Pysgota Glannau Môroedd y Bŷd yng Ngonwy