Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Cyhoeddiadau 2017


07.01.17 – Canu yng ngêm rygbi tïm Rygbi Gogledd Cymru (RGC) –v- Pontypridd ym Mharc Eirias, Bae Colwyn
03.02.17 – Canu yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
09.02.17 – Canu yn angladd David Owen, cyn Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno.
25.02.17 – Cyngerdd Gŵyl Dewi y côr yn Eglwys St John’s, Llandudno
09.04.17 – Canu yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
15.04.17 – Canu yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
23.04.17 – Canu yng Ngwesty Tynedale, Promenâd, Llandudno
06.05.17 – Canu yn Nglwb Comrades, Conwy
11.05.17 _ Cyngerdd yn Eglwys yr Hôll Seintiau, Deganwy
21.05.17 _ Perfformio i barti o Americanwyr yn Eglwys St John’s, Llandudno
01.06.17 – Cyngerdd yn Eglwys St John’s, Llandudno
10.06.17 – Cyngerdd yn Eglwys Crist, Heaton, Bolton, Sir Gaerhirfryn
24.06.17 – Canu mewn priodas ym Metws-y-Coed
08.07.17 – Cyngerdd gyda Cherddorfa Gymmunedol Kitchener Waterloo, Canada yn Eglwys St John’s, Llandudno
23.07.17 – Cyngerdd Blynyddol y côr yn Venue Cymru
27.07.17 – Cyngerdd yn St John’s Church, Llandudno
20.08.17 – Cyngerdd yn Eglwys Santes Fair, Betws-y-Coed
27.08.17 – Cyngerdd yn Eglwys y Drindod, Llandudno
07.09.17 – Cyngerdd yn Eglwys St John’s, Llandudno
17.09.17 – Canu yng Ngwasanaeth Dinesig Maer Conwy yn Eglwys Santes Fair, Conwy
30.09.17 – Cyngerdd yn Eglwys y Drindod, Croesoswallt, Swydd Amwythig
05.10.17 – Cyngerdd yn Eglwys St John’s, Llandudno
14.10.17 – Canu mewn cyngerdd elusen Ymchwil Cancr, St John’s Church, Llandudno
18.10.17 – Perfformio I barti o’r Alban, Gwesty Hydro, Llandudno
28.10.17 – Canu yng Ngŵyl Fwyd, Conwy
03.11.17 – Canu yng Nghyngerdd Elusennol Bill Chapman, Maer Conwy, yn Eglwys St Mary, Conwy
10.11.17 – Canu i’r ‘Blind Veterans Uk’, yn Ffordd Queens, Llandudno, ar achlysur “Military Week”
19.11.17 – Cyngerdd Carolau elusen Capel Ty’n y Groes, Dyffryn Conwy
06.12.17 – Canu carolau yng Nghartref Llys Elian, Hen Golwyn
07.12.17 – Canu carolau yng Nghartref Llys Elian, Hen Golwyn
14.12.17 – Diddanu Clwb yr Henoed yng Nghanolfan Gymmunedol Cyffordd Llandudno.
27.12.17 – Canu yng Ngwesty Tynedale, Promenad, Llandudno